Boomverzorging

 

wouter

 

Bomen zijn wellicht de belangrijkste bron van leven in ons bestaan. Slangen boomverzorging is gespecialiseerd in het werken in en met bomen. Hierbij maken wij gebruik van de meest moderne klimtechnieken,de juiste kennis en de nodige ervaring. Hieronder ziet u de diverse disciplines die wij binnen de boomverzorging kennen.

 

Snoeien

Vellen

Veiligheidsinspecties

 

Snoeien

 

Soorten Snoei

 

Jeugdsnoei (na de aanplant om de 2-3 jaar):

Het snoeien van jonge bomen om de gewenste takvrije stam te bereiken, probleemtakken weg te nemen en indien gewenst een doorgaande spil te creren.

Begeleidingssnoei (boom > 8 m):

De fase na de jeugdsnoei;de gesteltakken worden bepaald. Er wordt bij de snoei vooral gelet op een zo goed mogelijke ontwikkeling van de kroon, ook gezien vanuit de omgeving. Achterstallige jeugdsnoei kan nog worden gecorrigeerd.

Onderhoudssnoei (volwassen exemplaar):

De boom groeit niet zoveel meer in de hoogte. De snoei beperkt zich tot het weghalen van schuurtakken, te laaghangende takken, dood hout en gescheurde takken. Een enkele topzware tak wordt uitgelicht.

Uitdunsnoei (een volgroeid exemplaar):

De boom maakt steeds meer bladbezetting aan de uiteinden van de takken, en richt zich meer op de zaadproductie, de bladbezetting binnenin de kroon wordt daarbij minder door lichtgebrek. Door de uiteinden van de takken uit te dunnen i.p.v. in te korten, blijft de vorm behouden,en creer je toch weer licht in de binnenkroon.Dit is eigenlijk wat een boom zelf ook veroorzaakt, wanneer hij aftakelt en de takuiteinden afsterven, of wanneer een storm takken afbreekt. Wil deze snoei zinvol zijn moet de conditie van de boom nog wel redelijk zijn, anders kan beter eerst aan bodemverbetering gedaan worden.

Vormsnoei (minimaal 1 x per 3 jaar):

Hieronder vallen allen cultuurvormen van het snoeien; zoals knotbomen, leibomen, dakvormen. Maar ook het kunstmatig kleinhouden van grote bomen d.m.v. kandelaberen of inkorten, nadeel is dat hierdoor de snoeifrequentie toeneemt en het opnieuw uitgeschoten hout snel groeit, waardoor het slap is en makkelijk uitbreekt.

Correctiesnoei

Dit is snoei die nodig is omdat er door invloed van buitenaf een onbalans in structuur van de boom is ontstaan. Dit kan stormschade zijn of bijvoorbeeld schade door graafwerkzaamheden.

 

wouter

 

Het vellen van bomen

 

Vaker is het niet mogelijk een boom te behouden. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Denk hierbij aan,verkeerde standplaats,stormschade,ziekte of zwamaantasting. Het kan natuurlijk ook dat u hem gewoon niet mooi vind en hij plaats moet maken voor een nieuw exemplaar.

Bij Slangen boomverzorging verwijderen wij vakkundig bomen, hierbij maken wij gebruik van de nieuwste klim- en afvangtechnieken en kunnen wij u boom veilig en vakkundig verwijderen. Met behulp van afvangsystemen kunnen wij waar nodig, takken of stamdelen gecontroleerd laten zakken. dit is met name het geval wanneer het een boom betreft die op een lastige standplaats staat (boven een garage,een kleine tuin etc).

Verder is het mogelijk de boom inclusief de stronk te verwijderen. Hiervoor maken wij gebruik van een stobbefrees, deze machine freest de wortel tot 50cm onder maaiveld weg . Het versnipperen en afvoeren van tak- en stamhout kunnen wij ook voor u verzorgen.

Dus ook voor het vakkundig verwijderen van u bomen kunt u bij Slangen terecht!

 

wouter

 

Veiligheidsinspectie VTA

 

Bij een boom veiligheidsinspectie wordt er naar diverse aspecten gekeken.

 

Algemene gesteldheid van de boom.

Standplaats

Ziekte en aantastingen

Stormgevoeligheid

Veiligheid

 

Aan de hand van de bevindingen tijdens de inspectie kan er wanneer nodig, overgegaan worden op het behandelen van de boom. Dit kan bestaan uit het uitlichten van de kroon, het verwijderen van doodhout, het aanbrengen van stormankers of het eventueel rooien van de boom.

 

wouter